Czasowniki

Informacje ogólne Czasowniki są podawane w słownikach na dwa sposoby: 1. poprzedzone wyrazem „to”: to eat – jeść 2. oznaczone literką „v” (v jak verb – czasownik): eat, v – jeść Zawsze jednak podawane są w formie bezokolicznika (infinitive). Odmiana czasowników w języku angielskim jest szczątkowa (każdy czasownik posiada zaledwie kilka form). W czasie Present…

Rzeczowniki

Rodzaj rzeczownika Rzeczowniki w języku angielskim nie posiadają rodzaju gramatycznego (nie ma rozróżnienia form męskich i żeńskich). Kiedy jednak odnosimy sie za pomocą zaimków osobowych (he/she/it) to muszą one zgadzać się z faktycznym rodzajem osoby lub przedmiotu (jeśli nie da się określić rodzaju to używamy rodzaju nijakiego: it): This is a boy. He is tall.…

FUTURE SIMPLE

1. Read the text: Three tips to win a beauty pageant Firstly, set yourself a target. Bear in mind that you will have to sacrifice a lot of your time to achieve it. Don’t lose heart the first time things go wrong. Take care of your appearance. If you really want to win a beauty…

Czasownik “have got”

1. Read the text: Mr Smith is a very rich businessman. He has got a big house and an expensive car. He loves spending large sums of money on his immediate family. His wife, Kate, has got the most fashionable clothes and the most expensive perfumes. His sons, David and Bob, have got the best…

Narodowy test z angielskiego

Narodowy test z angielskiego 2008 to oczywiście już historia, niemniej ponieważ sprawdzenie swojej wiedzy nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziło, a test jest cały czas dostępny, dlaczego by z niego nie skorzystać? Test ten reklamuje wiele firm, i oczywiście ukrytą funkcją ma być właśnie promocja wydawnictw, szkół, itd, ale wciąż są tam ciekawe pytania, na które…

Interpunkcja – kropka

Zgodnie z obietnicą już niedługo rozprawimy się z interpunkcją angielską. Na dziś przygotowałam zagadnienie kropki (po angielsku zwanej period lub full stop). Mam nadzieję, że ten wpis stanie się małym kompendium wiedzy, do którego zawsze będziecie mogli wrócić. Kropki spotykamy głównie jako znak zamykający zdania i sygnalizujący skróty, ale mimo tej prostoty czeka na nas…

Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem

Na dziś przygotowałam małą ciekawostkę. Myślę, że ani nauczyciele angielskiego, ani Anglicy nie znają tego na pamięć, a tylko mają to we krwi. Ja też mam we krwi. Ale jednak czasem pojawiają się wątpliwości. Właśnie na takie okazje przygotowałam ściągawkę kolejności przymiotników przed rzeczownikiem. 8 GRUP PRZYMIOTNIKÓW Przymiotniki zostały podzielone na 8 grup. Grupy ułożono…